Persondatapolicy

Personuppgiftspolicy

 
1. Introduktion

På Highness Aaberg Design ApS (hädanefter kallad ”Åberg CPH”, ”oss”, vi” och ”vår”) bryr vi oss mycket om din datasäkerhet och vi arbetar därför kontinuerligt med att förbättra förutsättningarna för hur din data är hanteras, bearbetas och lagras på. I följande personuppgiftspolicy (”Personuppgiftspolicy”) beskriver vi hur vi behandlar de uppgifter som samlas in när du besöker aaberg-cph.dk, aaberg-cph.se eller aaberg-cph.no (”Hemsidan”) och uppgifterna du skickar till oss i detta angivna syfte.

 
2. Den personuppgiftsansvarige

Åberg CPH är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i förhållande till de syften som beskrivs i personuppgiftspolicyn.

Om du vill utnyttja en eller flera av dina rättigheter, jfr. 6 och underavsnitt därav eller om du har frågor om personuppgiftspolicyn kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan:

 

Nobel Fashion Designer ApS
CVR-nr. 43516744

Soevangsvej 1, 1. sal,
2650 Hvidovre

E-postadress: hello@aaberg-cph.dk
Telefonnummer: +45 52 10 04 04

 
3. Vilka personuppgifter samlar vi in, för vilka ändamål de används och den rättsliga grunden för detta

Vilken information vi samlar in och hur den behandlas beror på syftet och den situation som behandlingen baseras på. Läs mer nedan om vår behandling i de olika situationerna.

3.1 Besökare på webbplatsen

3.1.1 Vem personuppgifterna avser (den registrerade)
 Webbplatsbesökare
3.1.2 Syftet med behandlingen
Syftet är att sammanställa statistik så att vi kan analysera hur besökarna använder webbplatsen, så att vi därigenom kan optimera användarupplevelsen och webbplatsens funktion, förbättra webbplatsens löpande säkerhet, samt ge dig förslag på produkter som vi tror att du kan vara intresserad av. in på vår hemsida, samt marknadsföra våra produkter till dig, inklusive t.ex. via Meta och Google. Utöver ovanstående är syftet även att säkerställa att du kan använda interaktiva funktioner, såsom vårt kontaktformulär.
3.1.3 Personuppgifter som används
Vi samlar in och bearbetar endast följande data när vi besöker och interagerar med webbplatsen men utan att tillhandahålla information (t.ex. i samband med användningen av ett kontaktformulär. När du lämnar uppgifter i samband med användningen av vidare bearbetning som att göra en beställning, vänligen läs avsnitt 3.3, 3.4 eller 3.5):
 • Teknisk information (inklusive information om din IP-adress – inklusive din nätverksplats, dator/enhet, operativsystem, tidszonsinställningar och webbläsaren du använder.) Denna information hämtas bl.a. via cookies.
 • Information ang beteende och användning av webbplatsen (Vi samlar till exempel in information om vilka produkter du klickar på och lägger i varukorgen.)
Om du använder vårt kontaktformulär samlar vi även in följande personuppgifter:
 • Kontaktinformation (namn, e-post, telefonnummer)
• Det angivna meddelandet från dig (Kan t.ex. innehålla information som beställningsnr, adress eller annan information om en beställning, jfr 3.3.3)
3.1.4
Rättslig grund för användning av personuppgifter

Grunden för behandlingen är våra berättigade intressen (dataskyddsförordningen artikel 6, mom. 1, bokstav f) eller ditt samtycke (dataskyddsförordningen artikel 6, mom., bokstav a och cookie-förordningen §3). Du kan läsa mer om den rättsliga grunden för cookies i avsnittet 2.2 i vår cookiepolicy, inklusive direktiv 2019/136/EG).

3.1.5
Lagringsperiod

Vi lagrar data som samlats in om din användning av webbplatsen i upp till 2 år. F.s.v.a. insamling via cookies, se vår cookiepolicy för respektive cookies lagringstid.

 

3.2 Besökare på sociala medier tillhörande Åberg CPH

3.2.1 Vem personuppgifterna avser (den registrerade)

Besökare på profiler på tredjepartsägda sociala medier som tillhör Åberg CPH

3.2.2 Syftet med behandlingen
Om du besöker våra profiler/sidor på sociala medier (t.ex. Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok) är syftet med databehandlingen att du som besökare ska få en positiv upplevelse när du besöker våra profiler, och att innehållet därför är relevant och väl presenterad. För detta finns chattrum, kommentarspår och innehållsbaserade forum och vi ber dig därför att hålla en trevlig och konstruktiv ton när du använder dessa. I händelse av att vi upplever beteende som kan verka stötande, hotfullt, negativt med skadligt uppsåt eller andra former av olämpligt innehåll, kommer vi att ta bort innehållet. Utöver det förra är syftet därför också att behandla information i syfte att säkerställa en bra och konstruktiv ton på våra profiler. Observera dock att sociala medier erbjuds och ägs av tredje part, och vi har därför inte full kontroll över våra egna profiler. Informationen du väljer att dela på dessa profiler kan därför även användas för andra självständiga ändamål än de som nämns i Personuppgiftspolicyn. Läs därför respektive leverantörs personuppgiftspolicy för att lära dig mer om hur dina uppgifter behandlas och används.
3.2.3 Personuppgifter som används
Ifbm. med administration och hantering av våra sidor på sociala medier kan vi använda följande personuppgifter som du har lämnat till respektive sociala medier:
 • Övrigt Kontaktinformation (namn, adress, e-post)
 • Fotografier, inspelningar, röstinspelningar, grafik (främst när det gäller publikationer som delas på respektive sociala medier)
• Information om digital interaktion, kommentarer och cirkulation (t.ex. vid användning av chatt, kommentarsfält, innehållsbaserade forum, anslagstavlor etc. innehåller fotografier, videor eller annan information som text, grafik eller röstinspelningar.
3.2.4
Rättslig grund för användning av personuppgifter

Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja vårt berättigade intresse av att hantera och hantera våra sidor på sociala medier och erbjuda dig innehåll och tjänster på våra sidor, jfr lag nr 502 den 23 maj 2018 (dataskyddslagen) 6 § bitar. 1, jfr dataskyddsförordningen (2016/679) artikel 6, mom 1, bokstav f.

3.2.5
Lagringsperiod

Eftersom aktiviteten och behandlingen av dina uppgifter sker på en tredjepartsplattform, vänligen läs personuppgiftspolicyn från leverantören av respektive sociala medier.
3.3 Besökare på webbplatsen som gör en beställning

3.3.1 Besökare på webbplatsen som gör en beställning
Besökare på webbplatsen som gör en beställning
3.3.2 Syftet med behandlingen
Syftet med behandlingen är administration och förvaltning av vår kommersiella relation, leverans, bearbetning och utskick av din beställning, förbättring av våra tjänster och Webbplatsen i övrigt, inklusive optimering av användarupplevelsen och anpassning av vår kommunikation och marknadsföring till dig.
3.3.3 Personuppgifter som används
 • Övrigt Kontaktinformation (förnamn, efternamn, adress, e-post och telefonnummer)
 • All geografisk information (inklusive land, leveransadress och/eller val av upphämtningsplats)
 • Eventuellt. Logga in och lösenord för webbplatsen
 • Teknisk information (jfr 3.1.3)
   • Minimal betalningsinformation (Vi behandlar och är aldrig i besittning av hela omfattningen av din kort- eller betalningsinformation)

  • Information om beställningen (t.ex. beställningsinnehåll, vald leveransmetod, returnerat innehåll, inköpstidpunkt)
3.3.4
Rättslig grund för användning av personuppgifter

Leverans, hantering och expediering av din beställning, jfr lag nr 502 den 23 maj 2018 (dataskyddslagen) 6 § mom. 1, jfr dataskyddsförordningen (2016/679) artikel 6, mom 1, bokstav b.

3.3.5
Lagringsperiod

Information som är kopplad till din beställning kommer i allmänhet att raderas 2 år efter att beställningen gjordes. Uppgifter kan dock lagras under en längre period om vi är legitimt efterfrågade, t.ex. när man upprättar eller försvarar rättsliga anspråk eller uppfyller lagkrav. Bokföringsmaterial lagras i 5 år till utgången av vårt räkenskapsår för att uppfylla kraven i bokföringslagen, jfr lag nr 700 den 2022-05-24 (bokföringslagen) 12 § 1 mom.3.4 Nyhetsbrevsmottagare

3.4.1 Vem personuppgifterna avser (den registrerade)
Besökare på webbplatsen eller som anmäler sig till vårt nyhetsbrev på annat sätt
3.4.2 Syftet med behandlingen
Syftet är att skicka nyhetsbrev du har samtyckt till att ta emot och anpassa kommunikation och marknadsföring till dig. Observera att dina uppgifter kan behandlas parallellt, jfr någon av de andra registrerade om registreringen till vårt nyhetsbrev t.ex. sker enl lägga en beställning (avsnitt 3.3) eller på ett socialt medium (avsnitt 3.2).
3.4.3 Personuppgifter som används
 • Kontaktuppgifter (förnamn, eventuellt efternamn och e-post)
 • Födelsedatum
3.4.4
Rättslig grund för användning av personuppgifter
För att kunna dokumentera efterlevnad av rättsliga skyldigheter, inklusive marknadsföringslagen jfr lag nr 502 den 23 maj 2018 (dataskyddslagen) 6 § mom. 1, jfr dataskyddsförordningen (2016/679) artikel 6, mom 1, bokstav c.

Följ vårt berättigade intresse av att leverera det efterfrågade materialet p.b.a. samtycke till att ta emot nyhetsbrevet. jfr lag nr 502 den 23 maj 2018 (dataskyddslagen) 6 § mom. 1, jfr dataskyddsförordningen (2016/679) artikel 6, mom 1, bokstav f.

Ifbm. nyhetsbrevsregistrering säkerställer vi att vi har fått ditt uttryckliga och frivilliga samtycke till att ta emot det nämnda, jfr lag nr 502 den 23 maj 2018 (dataskyddslagen) 6 § mom. 1, jfr dataskyddsförordningen (2016/679) artikel 6, mom 1 punkten a. och 10 § marknadsföringslagen.
3.4.5
Lagringsperiod

Information som samlas in när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev raderas när ditt samtycke återkallas, om vi inte har annan grund för att behandla informationen. Däremot kan vi lagra dokumentation för ditt samtycke i 2 år efter senaste sändning gällande vår dokumentation om att vi hade giltigt samtycke att skicka marknadsföring till dig.

 

4. Andra ändamål för behandlingen

Utöver de syften för vilka information inhämtas eller lämnas i samband med, enligt beskrivningen ovan, kan vi behandla samma information i syfte att följa lagar om drift av ett företag, fullgörande av information, rapportering eller andra skyldigheter vi är med förbehåll enligt gällande lagar och förordningar, jfr lag nr 502 den 23 maj 2018 (dataskyddslagen) 6 § mom. 1, jfr dataskyddsförordningen (2016/679) artikel 6, mom 1, bokstav c.
5. Utlämnande av information och användning av underbehandlare


5.1 Allmänna säkerhetsåtgärder vid användning av underbehandlare

Vi samarbetar med en rad andra företag, t.ex. IT-system, digital infrastruktur, logistikföretag och sociala medietjänster som lagrar och bearbetar data. Alla företag som nämns här är databehandlare och, enligt våra instruktioner, behandlar de uppgifter som vi är personuppgiftsansvarig för. Databehandlare får inte använda informationen för något annat ändamål än att fullgöra avtalet med oss ​​och omfattas av sekretess gällande detta. I det fall personuppgifter överförs till tredje land säkerställer vi i förväg att överföringen av personuppgifter sker på ett sätt som utgör en tillräcklig garanti för att personuppgifterna är skyddade, bl.a. genom att använda standardavtalsbestämmelser om dataskydd som kallas Data Protection Agreements (DPA), eller genom att använda databehandlare i länder som godkänts av EU-kommissionen som säkra tredjeländer, t.ex. Kanada, som lyder under den kanadensiska dataskyddslagstiftningen (PIPED ACT) eller USA, som är föremål för Privacy Shield-avtalet mellan EU-kommissionen och USA.

När du besöker någon av våra profiler på sociala medier, jfr 3.2, delas dina personuppgifter med leverantören av det givna sociala mediet. Vi kan i vissa fall dela dina personuppgifter med tredje part såsom affärspartners, leverantörer och andra relevanta partners. Vi säkerställer alltid tillräckliga säkerhetsåtgärder jfr 5.1.

I samband med att vi gör en beställning jfr 3.3 vidarebefordrar vi uppgifter som namn, adress, e-post, telefonnummer samt orderspecifik information som ordernummer och leveranspreferenser till GLS Denmark A/S och Webshipper ApS.

Dessutom delar vi information med tredje part såsom Trustpilot, exklusivt för kontakt per e-post ang ditt betyg samt leverantörer av sociala medier och liknande tredje parter för analys, kommunikation och marknadsföringsändamål.

Vi vidarebefordrar även data till sistnämnda tredje parter ifbm. lägga en beställning jfr 3.3 eller anmäla dig till ett nyhetsbrev jfr 3.4. När du anmäler dig till nyhetsbrevet behandlas dina uppgifter även av vårt mejlsystem.

 

6. Dina rättigheter
6.1 Rätt till information

Vår skyldighet att lämna information till dig innebär att vi är skyldiga att proaktivt informera dig när och om insamlingen av din information.

6.2 Besiktningsrätten

Du har rätt att få insyn i de uppgifter vi behandlar och har registrerat om dig, syftet med dem, mottagare av information m.m.

6.3 Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig själv rättade. Information som samlas in för att användas vid skapande av konto kan korrigeras när som helst genom att kontakta oss via e-post eller telefon enligt vad som anges i avsnitt 2.

6.4 Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")

I vissa fall har du rätt att få en eller flera personuppgifter om dig raderade innan den första raderingen. Detta kan t.ex. vara i samband med att du återkallar ditt samtycke och vi har inga juridiska skyldigheter som inte kan uppfyllas om raderingen sker. Du kan läsa mer om detta förhållande i avsnittet 4.

6.5 Rätt till begränsning av behandlingen

I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att om du har rätt får vi endast lagra och därmed inte behandla informationen, såvida vi inte får ditt samtycke eller det görs i syfte att fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

6.6 Rätt till dataportabilitet

I vissa fall har du rätt att få personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att få denna information överförd till en annan personuppgiftsansvarig.

6.7 Rätt att invända

I vissa fall har du rätt att invända mot vår behandling, men alltid om behandlingen sker i syfte att direktmarknadsföra.


6.8 Rätt att klaga

Du har rätt att klaga när som helst. Det kan du göra genom att kontakta den norska datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du hittar mer information på den danska datatilsynets webbplats www.datatilsynet.dk.

 
7. Uppdatering av personuppgiftspolicyn

Eftersom vi ständigt reviderar och förbättrar vårt synsätt på datasäkerhet rekommenderar vi att du håller dig uppdaterad om personuppgiftspolicyn. Personuppgiftspolicyn uppdaterades senast den 23 oktober 2022 och version 1.0.